top of page

Pogranicze Lachowsko-Pogórzańskie

Granica między zasięgiem Lachów Sądeckich i Pogórzan została wyznaczona przez Seweryna Udzielę. Według badacza wschodnią granicę Lachów Sądeckich stanowi linia poprowadzona od Olszowej na północy, przez Jamną, Jasienną, Trzycierz, Mogilno, Mszalnicę, po Królową Polską na południu. Wsie położone na wschód od niej, zaliczane są  już do Pogórzan. Zgodnie z tym, wsie: Jasienna, Miłkowa, Janczowa, Słowikowa, Siedlce, Trzycierz, Łyczana, Łęka, Koniuszowa i Mogilno położone są na obszarze lachowskim, natomiast reszta wsi: Bukowiec, Lipnica Wielka, Korzenna, Niecew, Wojnarowa i Posadowa – na terenie pogórzańskim. Warto zaznaczyć, że ludność pogórzańska leżąca na zachód od Białej określana była przez niektórych badaczy jako Pogórzanie Sądeccy, ze względu na przynależność do historycznej Sądecczyzny.

stroje ludowe-pogranicze lachowsko  pogo
bottom of page