top of page

LACHY SĄDECKIE

Grupa Lachów Sądeckich stanowi grupę o charakterze przejściowy między grupami krakowiakami a grupami góralskimi,  powstała na skutek wzajemnego przenikania się grup i łączenia się kultury pasterskiej z kulturą rolniczą. Zamieszkuje obszar historycznej Sądecczyzny. Na północy zasięg grupy sięgał od Iwkowej (powiat. Brzeski), przez Bedzieszynę, Olszówkę oraz Jasienną, Cieniawę i Królową Polską na wschodzie. Południową granice wyznacza linia od Popardowej, Barcice, Moszczenicę po Kadczę aż do granicy zachodniej wyznaczonej po Młyńczyska, Żmiącą, Sechnę aż do Iwkowej.  Grupa od północy graniczy z Krakowiakami, od wschodu z Pogórzanami, od południowego-wschodu z Łemkami, od południa z Góralami Sądeckimi a od Zachodu z Lachami Limanowskimi (Udziela). Ze względu na ogromny obszar zajmowany przez grupę,  oddziaływanie sąsiadów zaobserwować można różnice co widać głównie na podstawie stroju. 

Mapa Lachy Sądeckie, opracowanie Patryk Rutkowski
Strój ludowy - Lachy Sądeckie
Strój ludowy - Lachy Sądeckie
Strój ludowy - Lachy Sądeckie
Strój ludowy - Lachy Sądeckie

Stroje damskie

Lachy Sądeckie - gorsety

Lachy Sądeckie - wizytka, kabot

Lachy Sądeckie - koszula damska

Lachy Sądeckie - spódnica